En

A K.K.BELTÉR Stúdió adatkezelési tájékoztatója

hatályos: 2018.05.25-t?l

Bevezetés

A K.K.BELTÉR Stúdió (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezel?) aláveti magát a következ? szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.kkbelter.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhet? az alábbi oldalról: www.kkbelter.hu

A szabályzat módosításai a fenti címen történ? közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezel? és elérhet?ségei:

 

Név: K.K.BELTÉR Stúdió Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Kadarka u. 5     

E-mail: info@kkbelter.hu      

Telefon: + 36 30 2399427

 

Az adatvédelmi tisztvisel? elérhet?ségei:

 

Név: Kisgyörgy Melinda Adél

Székhely: 6000 Kecskemét, Kadarka u. 5

E-mail: info@kkbelter.hu

Telefon: +36 30 3086389